Dagens citat

10 – 120

Det blir fler och fler olika hastighetsbegränsningar.
När vi körde en runda i Sörmland häromdagen körde vi i 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 110.
Hela tiden byts hastigheten. Det är inte längre som förr 30 och 50 i samhällen och 70 och 90 på landsbygden och 110 på motorvägar.
Hur ska man kunna hålla reda på hastigheten?
Hur många skyltar ska det finnas?
När får vi köra i 35 eller 55?